Fra Februar 2022 holdes medlemsmøtene som normalt.

Medlemmene holdes underrettet pr SMS eller e-post ved ev. endringer.

Vel møtt!